Disclaimer & AVG

Grondslag persoonsgegevens werking
Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens dient u een basis te hebben op grond waarvan u persoonsgegevens mag (laten) verwerken. Vanuit het oogpunt van de inzet van SalesFeed zijn er gerechtvaardigde belangen:

  • direct marketing
  • statistische (marketing-)analyse

Transparantie: pas uw Privacy verklaring aan
Op basis van de AVG wordt er van u verwacht dat u transparant bent in de persoonsgegevens die u verwerkt, de aard en doeleinden waarom u dat doet en hoe u met de rechten van betrokkenen omgaat. U kunt dit onder andere doen via een privacy statement op uw website.

Indien u geen tekst heeft met de strekking van onderstaande punten A en B, dan adviseren wij een toevoeging met dergelijke strekking te onderzoeken en toe te voegen.

Indien u SalesFeed gebruikt, kunt u tekst als onder C toevoegen.

A
.
Bij bezoek aan deze Website kunnen wij gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in indirecte zin doordat wij gebruik maken van specifieke software.
Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Gegevensverwerking en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden.

B.
Aard en doeleinden van de verwerking
. Wij verwerken gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van deze website om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze website te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

C.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

 

***

Disclaimer
Eenieder is zelf verantwoordelijk voor haar eigen AVG-compliancy. Aan dit informatiebericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is louter informatief bedoeld.
Salesfeed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretatie van de AVG / GDPR) en/of onvolledige verstrekte informatie. SalesFeed stelt het op prijs wanneer u feedback geeft.